Anasayfa

Hakimiyeti milliye adına tüm dünyaya ilanen bildiririz ki;
Son 30 yıldır, ülkemizin dahilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hatta hıyanet içindedirler ve bir çoğu şahsi menfaatlerini, müstevlilerin siyasi emelleriyle birleştirmişlerdir. Bu doğrultuda devletimizin aleyhine siyasi ve ekonomik faaliyetlere girişmiş, imtiyazlar vermişlerdir. Çeşitli alavere ve dalavere ile devlet malından çalınan hiç bir kuruşun kazanılmış hak olduğunu ve bundan sonra bunların benzeri yapılacak iş ve işlemleri de 30 yıl öncesinden başlamak üzere kabul etmiyoruz.
Bazılarının sığınacak olabileceği; ben ortak girdim, ben işimi yaptım, ben karşı tarafın yaptığı yolsuzluğu bilmiyordum gibi hiç bir mazeret kabul edilmeksizin vakti gelince devletten çıkanın fazlası ilgililerden müsadere edilecek, müsadere edilecek bir şey bulunamazsa gerçek kişilere ceza hukuku müeyyideleri uygulanacak, tüzel kişiliklere el konulacaktır.
Yapılan işin bedeli bellidir. Fahiş kazanç yüce ve kutsal devletimize bile bile kazık atmaktır. Bu doğrultu da uluslararası şirketlerin de Türkiye'deki hak, alacak ve imtiyazları yukarıdaki şekilde değerlendirilecektir.
Mevcut meclisimiz son Osmanlı Mebusan Meclisi durumuna düşmüştür.
Türk Milleti adına bu ihtarı yapmak görevi bugün Cihan Partisinin vazifesidir.
Basın kuruluşlarımız da bu gaflet, dalalet ve hıyanete ayak uydurdukları için resmi web sitemizden ve tüm sosyal medya hesaplarımızdan ilanen duyurulur.
Türk Milletini Temsilen Cihan Partisi Adına
Kürşad Emre ÖĞRETMEK
Cihan Partisi Genel Başkanı
 

   

     

Videolar
         

Haftalık Basın Açıklamalarımız
         

Parti ve Teşkilat Haberleri (haberleri okumak için görsellerin üzerine tıklayınız)
         
            
           
            
            
            
           
           
            

      

       REFERANDUM KATALOĞUMUZU PDF OLARAK İNDİRMEK      
İÇİN YANDAKİ PDF İKONUNU TIKLAYINIZ