Parti Programımız

 

CİHAN PARTİSİ

PARTİ PROGRAMI

 

1. BÖLÜM

GİRİŞ

            Cihan Partisi, artık tıkanma noktasına gelmiş, neredeyse 1. Dünya savaşı yıllarına dönmüş olan ülkemiz ve dünya siyasal ve sosyal hayatına çözümler üretmek ve insanlığı "insanlık" kavramı kriterlerine ulaştıracak çalışmalar yapmak için kurulmuş bir partidir.

            Türkiye içinde bir çok sorunla boğuşmaktayız. Cihan Partisi bu sorunların sadece ülke için çalışmalarla çözülemeyeceğinin bilincinde olarak, sadece ülke içi çalışmalar değil, dünyanın her kesimini ilgilendiren ve her kesimi etkileyecek çalışmalar yapmak için kurulmuş bir partidir.

            Cihan Partisi, popülist politikalar nedeniyle benliğinden uzaklaştırılan insanımıza, hoşgörülü ve mert olduğunu, dünyanın örnek aldığı sevgi ve saygıyla anılan örnek millet olduğunu tekrar hatırlatmak için kurulmuş bir partidir.

            Cihan Partisi az konuşup çok iş yapacak bir partidir.

            BU YURTTA SULH OLMADAN, CİHANA SULH GELMEZ. Cihan Partisi, öncelikle dünyanın en stratejik ve en jeopolitik noktasında yer alan Türkiye Cumhuriyeti'nin iç unsurlarını ve devleti ve milleti birincil derecede etkileyen dış unsurları çözüp yurt içi saygı, sevgi, hoşgörü ve gelişimin önünü açtıktan sonra, bu sulhu dünyaya yaymayı amaçlar

            Cihan Partisi, 4.000 yıllık devlet geleneği olan bir milletin fertlerinden oluştuğunun farkında olarak DEVLETÇİ bir anlayışa sahiptir. Türk Milleti devleti ile var olmuş bir millettir. Devlet olmadan millet olmaz. Devleti güçlü kılmak milleti güçlü kılmanın ön koşuludur.

            Cihan Partisi, "BEN" ci bir anlayışla değil "BİZ" ci bir anlayışla hareket eder. Özellikle millete ait unsurlarda benim söyleminden ziyade bizim söylemini kullanır.

            Cihan Partisi, politika partisi değil tefekkür ve proje partisidir. Cihan Partisi, siyaset ile politika kavramlarını birbirinden ayrı tutar. Siyaseti her zaman sahip olunması gereken bir unsur olarak görürken, politikanın batının vahşi yönetim modellerinin gayri ahlaki kurallarından oluşan bir kurallar manzumesi olarak kabul eder. Bu nedenle politik ahlaksızlıktan hep uzak durulacaktır.

            Cihan Partisi, son 30 yıldır bazı kendini bilmezler tarafından geliştirilip halkın bilincine servis edilen "YENİ TÜRKİYE" kavramını şiddetle reddeder. Bir tane ülkemiz vardır ve bu ülke İstiklal Harbinde halkın topyekün mücadelesi ile kurulmuş ülkedir.

 

GÖREV VE HEDEFİMİZ

            Gemiyle seyahat ederken geminiz su almaya başladığında önünüzde iki seçenek vardır. Hemen bir filikaya atlayıp kendinizi ve yakın çevrenizdekileri kurtarabilirsiniz. Ya da, geminin su aldığı yeri tespit eder, canla başla çalışarak onarır ve gemiyi batmaktan kurtarırsınız. Gemi su alırken kendinizi riske atıp batma ihtimaline karşılık gemiyi kurtarmaya çalışmak… Filika’ya binersiniz, suya indiğiniz anda hayatınızı kurtarmış olursunuz. Ama bu kurtuluş ancak geçici olur. Hiçbir filika okyanusun büyük dalgalarına dayanamaz; ya bir süre daha yaşarsınız, ya da okyanusta batıp gitmemek için başka bir gemiye sığınmanız gerekir. İşte bu noktada şu bir gerçektir ki; o gemiyi seçme şansınız yoktur. Gemiyi yine okyanus karşınıza çıkarır, gemi sahipleri iyi de olabilir kötüde; sizi köle haline getirip satabilir, kürek mahkûmu yapabilir, öldürüp derin sularda bırakabilir v.s. Filikayla kurtulduğunuz da seçenekleriniz belirsizdir. Oysa gemi de kalıp, gemiyi kurtarmayı başarırsanız okyanus dalgaları sizi etkileyemeyecek, okyanusta güvenle ve güçlü bir şekilde seyahat etmeye devam edecek ve karşınıza çıkan filikalarında geleceklerini tayin edeceksiniz. Gemiyi yani bütünü kurtarırsanız, o geminin içinde sizde kurtulursunuz. Filikayı yani parçayı kurtarırsanız, ancak başka bir bütünün parçası olarak hayatta kalabilirsiniz. CİHAN PARTİSİ gemiyi kurtarmak; kurtarmakla kalmayıp gemiyi yüceltmek için yola çıkmıştır. O yüce geminin içinde CİHAN PARTİSİ'de yücelecektir. O gemi TÜRKİYE ’dir. Biz TÜRKİYE gemisini yüceltmek için, o geminin içinde çalışacak olan ekibiz. Partimizde o ekibin organizasyonudur ve tek hedefi gemiye daha iyi hizmettir. Görevimiz de hedefimiz de budur…

            Cihan Partisi bu görev ve hedefleri başarmak için yani gemiye hizmet için şimdilik aşağıda belirlenen yurt içi, yurt dışı ve genel çalışmaları yürütecektir.

 

2. BÖLÜM

YURT İÇİ ÇALIŞMALAR

 

EKONOMİ;

            A- Girişimci Destek Kanunu;

            Yeni iş kuracak tüm girişimcilerden ilk 24 ay boyunca sadece kazandığı gelir üzerinden vergi alınır. Devlet tarafından alınan stopaj, resim ve harçlar gibi vergilerin tahsili 24 ay ertelenir ve 24 ay dolduktan sonra, yine peşin olarak alınmaz. 24 ay taksite bölünerek tahsil edilir.

            Bu uygulamada en az 5 işçi çalıştıracak girişimciler için ek bir avantaj sağlanır. Şöyle ki;  geri ödemesi 24 aya değil 36 ay taksite bölünerek tahsil edilir.

            Yeni iş kuranlardan en az 10 işçi çalıştıracak girişimcilerden ilk 36 ay boyunca sadece kazandığı gelir üzerinden vergi alınır. Devlet tarafından alınan stopaj, resim ve harçlar gibi vergilerin tahsili 36 ay ertelenir ve 36 ay dolduktan sonra, yine peşin olarak alınmaz. 36 ay taksite bölünerek tahsil edilir.

            Bu uygulamada en az 20 işçi çalıştıracak girişimciler için ek bir avantaj sağlanır. Şöyle ki;  geri ödemesi 36 aya değil 48 ay taksite bölünerek tahsil edilir.

            Girişimci Destek Kanununun çıktığı gün itibari ile, daha önceden iş kurmuş olan ancak yukarıdaki süreleri henüz doldurmamış olan girişimcilerden, kalan süresi kadar erteleme yapılır ve borçları yukarıdaki şekilde taksite bölünür.

            B- Vergi

            Vergi afları kesinlikle yok. Kriz dönemleri gibi olağanüstü dönemlerde ekonominin genel olarak kötüye gitmesinden dolayı genel ekonomik yapıda bozulmalar olursa vergi borçları erteleme, taksite bölme gibi önlemlerle hafifletilir. Borcunu zamanında ödeyen mükellefi korumak için ise, haklarını koruyacak şekilde, oransal olarak gelecek vergilerinden indirim uygulanır.

            C- Kamu İdari Binaları

            Kamu kurumları kullandıkları binalar için kesinlikle kira ödeyemez. Devletin ilgili kurumları organize şekilde çalışarak tüm kamu kurumlarının ihtiyacı olan arsa ve bina ihtiyacını karşılar.

 

DOKUNULMAZLIK;

            Milletvekili dokunulmazlıkları göreve bağlı siyasi hususları kapsar.  Rüşvet, irtikap, yolsuzluk, hırsızlık, cinayet, taciz ve tecavüz gibi adi suçları kapsayamaz. Cihan Partisi dokunulmazlık uygulamasının bu şekilde olması için çalışmalar yürütür.

 

ÖRGÜTLENME

            Örgütlenme haklarının önündeki görünür ve görünmez engeller yok edilecek.

 

            Örgütler Kanunu; Dernekler kanunu, siyasi partiler kanunu, sendikalar kanunu ve sair örgütlenmeye dair tüm kanunlar ÖRGÜTLER KANUNU adı ile oluşturulacak tek kanun altında birleştirilecek, kanun içerisinde örgütlere ilişkin özel hükümler geçecektir.

 

SAĞLIK

            Sağlıkta kar eden bir devlet hepten zarar da demektir. Ne kadar kar ediyorsan vatandaşın o kadar sağlıksız demektir. Sağlıkta kar hedeflenemez. Bu mantık dönüştürülecek.

            Kar değil hizmet hedeflenecek. Koruyucu sağlık sistemlerinin gelişimi için çalışma yapılacak.

            Teşkilat yasaları ile bölünen sağlık otoritesi tek başlı hale geri çevrilerek yönetim birimleri etkinleştirilecek.

            Başhekimlik kurumu fayans ve musluk ihalelerini düzenleyen bir kurum olmaktan çıkarılıp sağlık araştırmaları yapan ve hekimleri koordine eden bir kurum haline dönüştürülecek.

            Yurt içinde bulunam   ayan ilaçların temini için ilgili devlet birimlerinin ivedi hareket edebileceği bir sistem geliştirilecek.

            Yurt dışı tedaviler çok hızlı şekilde takip edilecek ve bu tip tedavilerin ülkede geliştirilmesi sağlanacak.

 

TARIM;

            Çiftçilikle uğraşan herkese  talep etmesi halinde taahhüt olarak göstereceği gayrimekuller karşılığında asgari ücret ödenecek. Bu sayede hem istihdama katkı sağlanacak, hem boş duran tarım arazileri değerlendirilecek, hem ülke ekonomisine katkı sağlanacak hem de ülke iaşe sisteminin geleceği garanti altına alınacak. Üretim devlet kontrolünde yapılacak ve denetimleri sıkı tutulacak olup elde edilen üründen aracıların değil çiftçinin daha çok kazanacağı sistem devlet eli ile tesis edilecek. Asgari ücret ödenen işçi, hasat dönemi sonunda elde ettiği gelirlerden kendisine ödenen asgari ücreti devlete geri ödeyecek. Herhangi bir nedenle hasatın beklendiği geliri getirmemesi ihtimalleri nedeni ile bu uygulama 3 yıllık konjonktürler şeklinde yapılacak.

            Hali hazırda uygulanan devlet tarım teşvikleri, toprak sahipliğine bağlı uygulama olmaktan çıkarılacak, emek verene bağlı uygulamaya dönüştürülecek.

 

ÇALIŞMA HAYATI

            Taşeronluk sisteminin olumsuz yönleri kaldırılacak. Dayı başı denilen sisteme son verilecek, devlet denetiminde çalışma hayatı sürdürülecektir.

            Taşeronluk sisteminde aracılar kaldırılacak olup tüm taşeron çalışanlara belirli süreli ve tarafı doğrudan devlet olan sözleşmeli kadrolar tahsis edilecek.

 

MADENLER

            Madenlerde meydana gelen ölüm ve yaralanmalardan müdürle birlikte sermaye sahibi de sorumlu olacak.

 

TRAFİK

            Terörden daha fazla insan kaybettiren trafik kazalarını önlemek için her türlü sert tedbir alınacak. Vatandaşa ve vatandaşı kontrol eden birimlere karşı denetimler üst düzeye çıkarılacak.

            Mesleği sürücülük olan herkes, normal ehliyet kurslarından ziyade, ehliyeti aldıktan sonra uzun bir uygulamalı ve psikolojik eğitimin ardından direksiyona geçecek ve meslek hayatına atıldıktan sonra periyodik olarak kontrol edilecekler.

            Zaman, emek ve maddi kayıplara neden olan büyük şehirlerin trafik sorunu gerekirse konuya ilişkin özel kanunlar çıkarılarak ivedilikle çözülecek.

 

ASKERLİK

            Askerlerin yevmiyeleri artırılacak. Evli olanların ailelerinin sosyal güvencesi devlet tarafından karşılanacak.

            Bedelli askerlik olacak ancak sistemli olacak. Halkı askerlikten soğutacak şekilde değil. Bedelli askerlik dönemsel olarak değil daimi olacak. Bedelleri çok yüksek meblağlı olacak.

 

SPOR;

            Sporda torpil ve kayırmanın önüne geçilecek yetenek ön plana çıkarılacak.

            Ulusal yarışmalardan dereceye giren sporculara başarı çıtalarını düşürmemeleri kaydı ile asgari ücret ödenecek.

 

HAPİSHANE VE HÜKÜMLÜLER;

            Tüm hükümlülere mesleklerine göre çalışma alanları oluşturulacak. Çalışmalarından elde edilen gelirler ailesine ve kendisine bölüştürülecek.

            Meslek sahibi olmayan hükümlüler meslek sahibi yapılarak çalışmaya yönlendirilecek.

            Cezası bitip çıkan hükümlülerin topluma kazandırılması için gerekli tedbirler alınacak.

 

DOĞU SORUNU;

            Ülkenin doğu bölgesinde DOĞU SORUNU vardır. Sorun "Kürt Sorunu" olarak değil "Doğu Sorunu" olarak ele alınacak ve etkin yaptırım ve çalışmalar yürütülerek bu sorun çözüme kavuşturulacaktır. Zira, doğuda Türk, Kürt, Zaza, Arap, Süryani ve sair bir çok unsur mevcut olup, sorunun çözümüne önce doğru isimlendirme ile başlanırsa sorun çözülebilir.

Devlet kademelerine atanmada, liyakat ilk sırada olacak.

.

DİN

            Mezhepler, cemaatler, tarikatlar ve saire değil İslam dini anlatılıp yayılacak.

            Kuran-ı Kerim öğretisi dini öğretilerin ilk adımı olacak.

            Halkımızın dini yaşantısı emevi geleneklerinden kurtarılacak sünnet üstün kılınacak.

            Ülkemize tatile gelen tüm turistlere, bedeli devlet tarafından karşılanan ve kendi dillerine çevrilmiş Kuran-ı Kerim hediye edilecek.

            Devlet çoğunluğun dinine hizmet edecek, azınlık din ve vicdani inançlarına yaşama alanı sağlayacaktır.

 

İLETİŞİM

            AVEA, TURKCELL, VODAFONE, TÜRK TELEKOM devletleştirilecek.

 

EĞİTİM

            Eğitim millileştirilecek.

            Milli Eğitim Bakanlığına eğitim kökenli bakanların atanması ilke edinilecek.

            Okullarda din kültürü ve ahlak dersleri verilecek ancak mezhep değil İslamiyet anlatılacak. Kur-an Öğretisi ve dinler tarihi eğitimi verilecek.

            Eğitime harcanan paranın tek kuruşu boşa gitmez. Mutlaka karşılığını verir. Bu nedenle eğitime ayrılan ödenek ilk etapta % 50 artırılacak.

            Uygulamalı ve deneysel eğitim geliştirilecek.

            Eğitimde, yapılan yeni binaların kalitesi ile değil verilen öğretinin kalitesi ile övünülecek.

            Özellikle tarihi konularda olmak üzere, kapalı eğitimden açık eğitime geçilecek ve gezili eğitim sistemi geliştirilerek öğrencilerde milli bilincin oluşması sağlanacak.

 

DEVLET KURUMLARI

            Yolsuzluk Bakanlığı kurulacak ve yolsuzlukların kendi kendine ortaya çıkması beklenmeden bu bakanlık aracılığı ile ülke çapında sıkı denetimler ve incelemeler neticesinde yolsuzluklar tespit edilecek ve gereken yapılacak.

            Türk Devletleri Bakanlığı kurulacak; Türk Devletleri ile olan ilişkilerin önemi çok yüksektir ve bu ilişkilerin bakanlık düzeyinden aşağıda bir birimle geliştirilmesi ve kotrol edilmesi imkansızdır.

            Özelleştirme İdaresi kaldırılacak; Cihan Partisi devlet elindeki yatırımların zarar ettiği sürece satılamayacağını, kar eden bir kurumun ise satılmasına gerek olmadığı anlayışını benimser ve özelleştirme idaresinin gereksiz olduğundan dolayı kaldıracağını beyan eder.

            Devletleştirme İdaresi kurulacak; Devlet için özel önem taşıyan her alandaki yatırımları devlet bünyesine katmak amacıyla devletleştirme idaresi birimi kurulacak.

            Uzlaşı bakanlığı kurulacak; Muhalefet bu bakanlık aracılığı ile hükümet faaliyetlerinin daha fazla içinde olacak.

            Partiler Yüksek Seçim Kurulu kurulacak; Demokrasinin aynası olan seçimlerin, sağlıklı sonuçları için Partiler Yüksek Seçim Kurulu kurulacak ve oylar bu kurulun kuracağı komisyon tarafından gerekirse tekrar sayılacak. Tüm partiler 1 üye verecek. Kurul üyelerine devlet ücret ödemez, üyeyi gönderen partiler öder. Partiler Yüksek Seçim Kurulu kararı YSK kararını değiştirebilir.

 

YEREL YÖNETİMLER

            Yerel yönetimler yasası tadil edilecek. Bütün şehir uygulamasının üniter devlet yapısı ile ters düşen özellikleri traşlanacak.

            Kasaba Amirliği; Belde belediyesi iken çıkarılan kanunla, belediyelikten düşürülen yerlerde ve nüfusu yüksek olan köylerde kasaba amirliği sistemi getirilecek. Bu sistemle, ilgili yerlere sadece muhtar değil, özlükleri ve ücretleri büyükşehir belediyeleri veya il özel idareleri tarafından karşılanacak hizmet kadroları tahsis edilecek.

            Nüfuslarına göre çalışan sayısı tahsis edilecek bu kadrolara seçimler aracılığı ile gelinecek. Kasaba Reisi beraberinde çalışacak kadroyu da açıklayarak seçimlere girecek.

 

 

 

 

GÜNCEL ANAYASA

            Cihan partisi, dünyanın en çok yazılı anayasası sahip olan devletlerinden biri olan Türkiye'nin yeni bir anayasa yapmasından yana değildir. Bunun yerine mevcut anayasanın işlevsellik kazanması için ilk 3 maddeye dokunmamak şartı ile kapsamlı bir tadilatından yanadır.

 

TÜRKÇENİN GELİŞTİRİLMESİ

            Cihan Partisi devletin ve ülkenin bekası ve varlığının güçlü şekilde sürmesi için tek dilin en önemli unsur olduğu düşüncesini benimser. Bu nedenle;

            Türkçeyi geliştirme ve yayma çalışması yapanlara teşvik verilecek. Vergi indirimi uygulanacak.

            Yabancı dil hazırlık kaldırılacak. Yabancı dilde eğitim kaldırılacak. Ancak yabancı dil eğitimleri devlet tarafından sağlanacak ve isteyen vatandaşlar gönüllü olarak bu eğitimleri alabilecekler.

            Yabancı dilde yeni tabela konulursa vergisi çok yüksek olacak. Tabelası Türkçe olan veya Türkçeye çeviren eski kuruluşlara vergi indirimi ve çeşitli teşvikler getirilecek.

            Lehçeler hususunda devlet kanallarından yapılan yayınlarda eşitlik ilkesine uyulacak.

 

ÇEVRE VE EKOLOJİK DENGE

            Yeşil enerji sistemleri geliştirilecek. Özellikle rüzgar ve güneş enerjisine ağırlık verilecek.

            Enerjiyi sadece elde ederken değil sarf ederken de doğaya faydalı olacak eğitim, sistem ve çözümler geliştirilecek.

            Ağaç dikme seferberliği başlatılacak ve devlet eliyle teşvikler uygulanacak. Ayrıca, her yerin coğrafi özelliklerine göre bir an önce sonuç alınacak ve kalıcı olacak yeşillendirme çalışmaları yapılacak.

            Hayvan ve flora dengesinin korunması için yeni ve geniş koruma alanları ve milli parklar tesis edilecek, bu hususu geliştirecek uygulamalar için bütçe artırımına gidilecek.

 

YURT DIŞI POLİTİKA VE ÇALIŞMALAR

            Bölge ülkeleri ortadoğu üzerinde söz hakkına sahip ülkelerdir ve bölge dışından açıklanacak kararlar ve dayatmalar kabul edilemez. Bölgede söz sahibi olan ve büyük devlet niteliğine sahip Türkiye, Rusya, İran, Türk Cumhuriyetleri ve Arap Devletleri savaşa da barışa da kendi aralarındaki ilişkiler üzerinden kendileri karar vermelidir. Ortadoğu'nun kendi kaderini tayin hakkı yine kendisine aittir.

Birinci önemde; Türk devlet ve toplulukları ile ilişkiler geliştirilecek.

İkinci önemde, komşu ülkelerle ilişkiler geliştirilecek.

Üçüncü önemde yakın bölge ülkeleri ile ilişkiler geliştirilecek.

Dördüncü önemde; İslam ülkeleri ile ilişkilerin geliştirilmesi

Beşinci önemde Avrupa ülkeleri ile ilişkilerin geliştirilmesi

Altıncı önemde tüm dünya devletleri ile ilişkilerin geliştirilmesi ve cihanın barış ve huzur ortamına kavuşturulması politikası izlenecek.

Ortadoğu Barış Paktı (OBP); Batı Asya ve Doğu Avrupa ülkelerinin barış içinde yaşamalarını temin etmek amacıyla, OBP kuruluşu için gerekli tüm çalışmalar yapılacaktır. 

Bosna Katliamı ve Srebrenitsa Soykırımı inceleme komisyonu kurulacak,

Suriye ve Irak'ta barışı tesis edene kadar aralıksız çalışılacak.

Cezayir Soykırımı inceleme komisyonu kurulacak.

Hocalı Soykırımı inceleme komisyonu kurulacak.

Doğu Türkistan Soykırımı inceleme komisyonu kurulacak.

Myanmar Soykırımı inceleme komisyonu kurulacak.

Filistin Soykırımı inceleme komisyonu kurulacak.

 

SONUÇ

            Cihan Partisi ayrıca anayasa ve kanunlarımıza uygun olmak kaydı ile, ülkemizi ve cihanı etkileyen, insanlığın faydasına olacak tüm çalışmaları yerine getirir.

            Masa başında yazılan hiç bir mevzuat ve program etkin olamaz. Kanunlar ve programlar sahanın ihtiyacına uygun şekilde çıktığı takdirde etkili olurlar. Bu nedenle, Cihan Partisi; parti programını çok geniş tutup peşin ve ezbere konular yazmak yerine, iktidar olduktan sonra ülkeyi ve cihanı ilgilendiren tüm hususlarda dönemin şartlarına uygun çözümler üretmeyi, sahanın beklentilerini karşılayıcı ve sorunlarını çözücü çalışmalar yürütmeyi ve bu çözüm ve çalışmaları sürdürülebilir kılmayı şiar edinmiştir.