ANA MENÜ

Üyelik Girişi

2018 Haziran Seçimleri

Değerli Vatanseverler, kıymetli kamuoyu;

24 Haziran 2018 seçimlerinde hangi parti ve adayı destekleyeceğimizi aşağıdaki 9 madde başlığı altında belirttiğimiz gerekçeler doğrultusunda karara bağlamış bulunmaktayız.

Takdir ve görüşlerinize arz ederiz.


MADDE 1. İSTİŞARE ESASTIR..

Evvela tüm VATANSEVERLER bilmelidir ki; açıklayacak olduğumuz kararlar partimiz teşkilatı tarafından istişare edilerek alınmış bir grup kararıdır. Partimizde hiçbir zaman başkanlık sultası olmayacaktır. İlk meclisin duvarında halen asılı duran ayette de belirtildiği üzere, işlerimizi meşveretle yürütmek, doğru ve faydalı işler başarmamızı sağlayacaktır.

Meşveret müessesesini ısrarla uygulayacağımızı, şimdi ve gelecekte ve Allah izin verirse devlet yönetimini elimize aldığımız gün de işlerimizi meşveretle halledeceğimizi, alacağımız kararları istişare ederek alacağımızı, bu geleneği yönetim geleneği olarak partimizde ve ülkemizde sağlam zeminlere oturtulacağını beyan eder, bugün ülkemize çok önemli zararlar veren tek başına hüküm verme uygulamalarından uzak duracağımızı beyan ederiz.
Aldığımız kararı ve belirlediğimiz gerekçeleri mümkün mertebe geniş katılımlı bir istişare neticesinde belirledik.
Kararımızın ülkemize hayırlar getirmesini dileriz.

 

MADDE 2. KURU EKMEKLE YAŞARIZ AMA ONURSUZ YAŞAYAMAYIZ!

Kuru ekmek yer savaşırız ama onursuz yaşayamayız. Bu ülke, arpa suyuna çorba ve üzüm hoşafıyla, günlük tek tayın yemekle savunulup, tekalifi milliye malzemeleri ile taarruz edilerek elde tutuldu. Böyle fedakar bir ceddin arkasından, fedakarlık edilerek gidilir ancak.

Tüm vatanseverler bilmelidir ki; kararımızı vermeden önce ve verirken ve hali hazırda sadece ve sadece Türkiye Cumhuriyeti Devletinin yani vatanımızın bekası, geleceği ve huzuru düşünülerek hareket edilmiştir.

Hiçbir parti ile hiçbir aday ile görüşme yapılmamıştır. Tüm parti ve adayların parti programları, seçim beyannameleri, söylemleri, eylemleri ve tavırları dikkate alınarak ülkemizin bekası için en doğru olduğunu düşündüğümüz kararı karşılıksız ve pazarlıksız şekilde aldığımıza.

Kararımız bazılarının hoşuna gidecek. Bazıları tarafından eleştirilecektir. Yüzeysel tartışmaların önüne geçmek için şimdiden ilan edelim ki; Cihan Partisi olarak bizlerin, her hangi bir aday veya parti ile pazarlık yaptığımıza dair tek bir ispat sunulursa bizler siyaseti aynı gün bırakacağız.

Biz, ülkemizin çok partili sisteme geçtikten sonra ki bu en önemli seçiminde sadece ama sadece ülke çıkarlarını hesaba kattık. Ve CEDDİMİZE layık olacak, NESLİMİZİN yüzüne kızarmadan bakacak bir karar aldık.

 

MADDE 3. İLKELERİMİZ DOĞRULTUSUNDA KARAR VERDİK

Mevcut partiler ve adayların hiç biri ile yüzde yüz uyuşmuyoruz. İnsanlığın tabiatı gereği, kişiler aileleriyle bile fikir ayrılıkları yaşayabilir. Zaten bu partilerden herhangi biri ile yüzde yüz fikir ve söylem birliğimiz olsa idi Cihan Partisi olarak var olmazdık. Onlardan birinde siyaset yapıyor olurduk.

Destek vereceğimiz adaylar da dahil olmak üzere bizim mantığımıza tam bir uyum gözeterek karar vermedik. Mevcutta var olan ve seçimlere girmeye hak kazanmış parti ve adaylar arasında bir çok kritere bağlı değerlendirme yaptık ve evvela ülkenin geleceği açısından en doğru gördüğümüz tarafa/kişiye ve partimiz ilkeleri doğrultusunda aralarında en uygun gördüğümüz tarafa/kişiye destek veriyoruz.

Bu durum bir ehveni şer zorunluluğu yani iki kötüden daha iyisini seçme zorunluluğu olarak görülmesin. Zira evvela kırmızı çizgilerimize göre hareket ettik. Daha sonra diğer noktaları nazar-ı itibara alarak karar verdik.

 

MADDE 4. İSTEDİĞİNİ SEÇTİRMEK, İSTEMEDİĞİNİ SEÇTİRMEMEK..

Seçim severek tercih ettiğini seçtirmek olduğu gibi aynı zamanda sevmediğini de seçtirmemektir.

Bu seçimde bizim için belirleyici özelliklerden biri bu olmuştur. Her grupta/ekipte/heyette/partide çok doğru insanlar olduğu gibi hatalı kişiler de vardır. Cihan Partisi olarak bizler, partilerin genel görüntülerinden hareket etmeyi tercih ettik.

 

Bu doğrultuda, bu seçimde tercih edeceğimiz bir aday olmasaydı bile, yani kimi seçeceğimize karar veremeyecek olsaydık bile, KİMİ SEÇTİRMEYECEĞİMİZE dair kararımız nettir. Çizgimiz, hayat tarzımız, beklentilerimiz kesin çizgilerle bellidir. Bundan dolayı, bize aykırılığı kesin belli olan tarafı seçtirmemek için bile açıklama yapabilirdik. Aldığımız kararımız flu değildir. Önümüzdeki dönemde iktidar ellerinde olursa, vatana zarar verecek kişileri seçtirmemek için de karar verdik.

 

MADDE 5.KIRMIZI ÇİZGİLERİMİZ

Mustafa Kemal ATATÜRK; bizim kırmızı çizgimizdir. Onun izlerini silmeye çalışanları, bizim canımıza kast etmiş olarak görmekteyiz. Mustafa Kemal ATATÜRK hususunu tartışmaya dahi açtırmayız.

 

TÜRK MİLLETİ; Türkiye Cumhuriyetini Kuran halkların bütününe Türk Milleti denir. Ülkenin insanlarını bir tutkal gibi yapıştıran bu tanımlamayı ve anlayışı bertaraf edip halkı fırka fırka ayıran zihniyet bizden destek göremez.

 

İSLAM; Elhamdülillah müslümanım deyip peygamber efendimize uymayan, daha da ötesi peygamber efendimizi çıkarlarına alet edenler, müslümanım deyip Hazreti Ömer adaletiyle alakası olmayanlar, müslümanım deyip Hazreti Alinin doğruluğundan nokta kadar feyz almayanlar, Bakara Suresi ile dalga geçenler ve dalga geçene göz yumanlar, parti başkanını peygamber ilan edenler, Maturidi temelli Türk İslam sentezini Eşarilik temelli suudi vahhabiliğine çevirenler bizden destek göremezler.

 

PARLAMENTER SİSTEM; Bizim için, parlamenter sistem, bir faniye bağlı kişisel bir yönetim/otokrasi/postmedern monarşi sisteminden çok önde gelir. Parlamenter sistemi çevirmeye çalışan, sistemi kendisine bağlamaya çalışan her kim olursa olsun bizden destek göremez.

 

Aldığmız karar, kırmızı çizgilerimizden yola çıkılarak alınmıştır.

 

MADDE 6. İTİMAT DENETİME MANİ DEĞİLDİR
Denetimli rakibi, denetimsiz taraftara tercih ederiz

Denetim mekanizmalarının bertaraf edilmesi Cihan Partisi tarafından kabul edilebilir bir husus değildir. İtimat denetime mani değildir. Ülkemizde, sadece devletin resmi denetim mekanizmaları değil, medya gibi, sivil toplum kuruluşları gibi sivil denetim mekanizmaları da baskı altına alınmış durumdadır. Yıllardır, ülkemizin gizli kapılar ardından yönetildiği, şeffaflığın olmadığı aşikardır.

Başbakan veya bakanlar gaf yapıp kendi kendilerini ele verene kadar Vatanseverlerin, imzalanan sözleşmelerden haberi olmamaktadır. Devlet bütçesi har vurulup harman savurulmakta, bu durumu eleştirenler hemen vatan haini ilan edilmektedir. Denetim mekanizmaları çalıştırılmadığı için suçlular açığa çıkmamakta, yalan, dolan, talan, hırsızlık, zorbalık örnek davranış halini almakta ve vatandaşlarda da davranış bozuklukları oluşmaktadır. Bozuk sisteme yol açan, göz yuman kişi ve kuruluşlara Cihan Partisinin destek vermesi mümkün değildir.

Sadece mali işler ve bakanlıklar değil idari noktalarda da büyük sorunlar mevcuttur. Nüfus idaresi denetim dışı kalmış durumdadır. Daha birkaç ay önce Suriyelilere seçmenlik verildiğini iddia eden vatandaşlar yalancılıkla ve vatan hainliği ile suçlanırken, bugün başbakan kendi ağzından Suriyelilere seçme hakkı verildiğini açıklamıştır. Türkiye Cumhuriyetinin öz vatandaşları yavaş yavaş kendi ülkelerinde parya (köle) durumuna düşürülmektedir. Bugün Suriyelilere seçme hakkı verilecek, çok yakın gelecekte bu durum bilinçlerde normalleştirilecek, sonraki seçimlerde Suriyelilerin oylarını almak için onlara yönelik vaat ve politikalar üretilmeye başlanacak ve Türkiye, Türkiye olmaktan çıkmaya başlayacaktır. Bu bozulmaya yol açacak kişi ve kuruluşlara destek vermemiz mümkün değildir.

 

MADDE 7. TÜRK DEVLET KÜLTÜRÜ

Binlerce yıllık devlet kültürümüz yok edilmeye çalışılmaktadır.

1980’den beri itinayla bu iş için uğraşılmıştır. Meşveret sistemi yok edilmiş, ben yaptım oldu anlayışı hakim kılınmıştır. Özellikle son 16 yıldır, hiçbir açıklama yapılmadan tepeden inmeci davranışlarla devlet işleri yürütülmekte, yanlışlar eleştirildiğinde siz anlamazsınız, sizin bilmediğiniz şeyler var cümlesi sıkça söylenir olmuştur.

          Bu anlayışın neticesinde, FETÖ gibi unsurlar devlete yerleşmiş, keyiflerince devleti yönetmiş ve nihayet ülkenin başına dert olmuştur. Vatandaşlar, bizatihi devletin ileri gelenlerince birbirine düşürülmüş, gerginleştirilmiş ve vatandaş birbirine kırdırılmaya başlanmıştır.

Binlerce yıllık devlet geleneği adeta toplumumuza unutturulmuştur. Bugün gelinen noktada, vatan için ne yaptın sorusunun yerini CAMİYE NE ZAMAN VE KAÇ KERE GİTTİN sorgusu almıştır.

Binlerce yıllık kadim Türk devlet geleneğini rezil edenler Cihan Partisinden destek alamazlar.

 

MADDE 8. GÜÇ ZEHİRLENMESİ

          16 Yıldır değişmeyen iktidar, GÜÇ ZEHİRLENMESİ yaşamaktadır. Bir devlete en çok zarar verecek unsurlardan biri her konuda kendinde sınırsız yetki olduğunu düşünen ve durdurulamayacağını sanan iktidarlar olur. Bu tür iktidarlar tavsiye dahi almazlar. Gün gelir, kendi yandaşlarını bile düşman görürler. Sonu diktatörlüktür. Mevcut hükümet 16 yıldır kendisinden ve kendi yandaşından başka, şirket, kurum, dernek, sendika, siyasi parti, akademisyen ve sair toplum kesimlerine yaşama alanı tanımamıştır. Nefes alma haklarını dahi ellerinden almaktadır. Yani güç zehirlenmesini engelleyecek kurum ve kuruluşlarda yok olmuştur, olmaya devam etmektedir.

          İnsanlara çok yüksek bir kibirle tepeden bakılmakta, hiçbir eleştiri dikkate alınmamaktadır. Bunun neticesinde, fetö gibi kurumlar oluşmuştur. Eğitimde dünyanın son sıralarına gerilemişizdir. Cahil ve sorgulamayan bir halk türetilmiştir. 4 milyon Suriyeli bize yük olmuştur. Ekonomi dış güçlere bağımlı hale gelmiş, post modern kapütilasyonlar verilmeye başlanmıştır. 15 Temmuzların yaşanmasına yol açılmıştır.

          Ben yaptım oldu, siz anlamazsınız, biz doğrusunu biliriz tavrıyla hareket eden hiçbir kişi ve kurum Cihan Partisinden destek alamaz.

 

MADDE 9. DESTEK VERECEĞİMİZ PARTİ VE ADAY

 

Atatürk müfredattan kaldırılmasın diye,

İslamdan daha fazla insan soğumasın diye,

Daha sağlıklı bir parlamenter sisteme dönüş yapabilmek için,

Öz yurdumuzda parya durumuna düşmemek için,

Sokaklarda yeni terör örgütleri karşımıza çıkmasın diye,

Şehit çocuğunun hakkının ne yapıldığının denetlendiğini görmek için,

Eğitim sistemi daha fazla bozulmasın diye,

Baskıcı rejim kalksın diye,

Denetimli devlet idaresi istediğimiz için,

Kadim Türk devlet kültürü yeniden tesis edilsin diye,

Kişisel hırslara değil, ilkelere dayanan sistemi tercih ettiğimiz için,

Ve VATANSEVERLER tarafından bilinen başkaca binlerce sebepten dolayı;

 

24 Haziran 2018 tarihinde yapılacak seçimlerde;

Milletvekili seçimlerinde;
Parti adı belirtmeden, MİLLET İTTİFAKINI desteklediğimizi,

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ise;

İlk turda Muharrem İnce’yi desteklediğimizi;

İnce veya Akşener % 51’i bulamaz ve iş ikinci tura kalırsa, Muharrem İnce veya Meral Akşener’i birbirinden ayırt etmeden,  her ikisini de desteklediğimizi;

TÜM VATANSEVERLERE ve kamuoyuna duyururuz.

 

Cihan Partisi Teşkilat Mensupları Adına

Genel Başkan Kürşad Emre ÖĞRETMEK
PARTİ FACEBOOK LİNKİ


PARTİ TWİTTER LİNKİ


CİTAM LİNKİ


TV SİYASET LİNKİ